RAAD & DAAD  

EFFECTUERING VAN RECHTEN | KLACHTBEHANDELING | PRIVACYKEURMERKEN

Stichting Privacy Nederland (SPN)

NEDERLANDS PRIVACY KEURMERK

Het Nederlands Privacy Keurmerk (NPK) is het toonaangevend AVG Privacy Keurmerk waarvan Stichting Privacy Nederland (SPN) optreedt als onafhankelijke houder van het keurmerkschema. 

Sinds 07 januari 2014 geniet Stichting Privacy Nederland (SPN) de van regeringswege erkende status van Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Stichting Privacy Nederland (SPN) stelt zich (conform artikel 2 van haar statuten) ten doel: Het bevorderen, stimuleren, promoten en beschermen van privacy en dataprotectie en daarmee gerelateerde onderwerpen en activiteiten ten behoeve van de Nederlandse samenleving.