ajax loader

Projecten

Nederlands Privacy Klachten Instituut (NPKI)


Nederlandse Privacy Bibliotheek


Mijn Privacy

Met dit project beoogt Stichting Privacy feitelijk invulling te geven aan het bevorderen van privacy & data protectie in Nederland door het verzamelen, organiseren en structuren van informatie voor een ieder met als doel het op begrijpelijke wijze inzichtelijk maken privacyrechten en privacyverplichtingen. Uitgangspunt hierbij is ‘mijn privacy’ in een bepaalde maatschappelijke rol.


 Project 50+ Perspectief

Dit is een landelijk project voor het reïntegreren van 50+ kandidaten voor diverse functies op het gebied van privacy & dataprotectie.

meer informatie