ajax loader

Ombudsman actualiteiten

Commentaar op Rapport Jeugdhulp & Privacy

Rapport : De geheimen van de keukentafel

In de functie van Nederlands Privacy Ombudsman houd ik me bezig met bemiddeling bij klachten

van burgers die bescherming zoeken tegen een mogelijke schending van hun rechten op het gebied

van privacy en dataprotectie.

De vele (nieuwe) regelgeving op het terrein van het recht op privacy en dataprotectie zoals in de

huidige Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en de Algemene verordening

gegevensbescherming (Avg) nodigen onder andere uit om meer inzicht te krijgen in hoe de stand

van zaken is bij de toepassing van deze regelgeving in de Jeugdhulp en waar eventuele verbetering

mogelijk is. Het elders hier op de webpagina www.stichtingprivacy.nl aan u gepresenteerde

rapport, De geheimen van de keukentafel – een veldonderzoek naar privacy in de Jeugdhulp – ,

biedt dit inzicht.

Het rapport is een publicatie van het onderzoek naar de ervaringen van cliënten in de Jeugdhulp

met betrekking tot hun privacy alsmede hoe zorgorganisaties en gemeenten omgaan met die

privacy.

Het onderzoek is verricht op verzoek van de Stichting Privacy Nederland in het kader van haar

statutaire doelstellingen om privacy te bevorderen, stimuleren, promoten en te ontwikkelen.

Het onderzoek en de aanbevelingen op grond van dit onderzoek zijn een goede bijdrage tot het

bereiken van de doelen van Stichting Privacy Nederland.

Ik bedank de Stichting Privacy Nederland als opdrachtgever van het onderzoek voor het genomen

initiatief tot verdere ontwikkeling van kennis over privacy en dataprotectie, de toepassing van

privacy en dataprotectie in de praktijk alsmede voor het in de auteurs gestelde vertrouwen .

De auteurs van het rapport Josje Bootsma en Gerrit van Engelen dank ik voor hun heldere rapport

waaruit blijkt dat op het terrein van privacy en dataprotectie voor de cliënten in de Jeugdhulp nog

veel verbeterd moet worden.

Het is een rapport waarvan ik hoop dat ze bij cliënten, zorgaanbieders, cliëntenorganisaties,

branche-organisaties en gemeenten in het kader van Jeugdhulp een goede ontvangst zal genieten.

Door mr. R. Versteegh, Nederlands Privacy Ombudsman (NPO)